Bestelling via de webshop: (geen geboortekaartjes)

Na het plaatsen van een bestelling, zullen de betreffende artikelen een week voor u gereserveerd worden. Als de betaling na een week niet binnen is ontvangt u een e-mail ter herinnering. Als u daar niet op reageerd zullen de bestelde artikelen niet langer voor u worden gereserveerd worden en weer in de verkoop gaan.en is de overeenkomst verbroken. Incidenteel zou het voor kunnen komen dat het laatste artikel net voor u verkocht is. In dat geval zal er spoedig met u contact worden opgenomen en bestaat er de mogelijkheid om de bestelling te annuleren, een andere keuze te maken of om op de nieuwe voorraad te wachten. Doordat veel producten met de hand gemaakt worden en op bestelling gemaakt worden kan de levertijd iets langer zijn, dit zal altijd in overleg plaatsvinden.

Herroepingsrecht, bij producten/bestellingen van de webshop
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Gein Konijn mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van de bestelling.

3 . Na 14 dagen is het niet mogelijk het product te retourneren of te ruilen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd (14 dagen) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een mailtje of retourformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug op eigen kosten, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Gein Konijn. Dit hoeft niet als Gein Konijn heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Gein Konijn verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van Gein Konijn bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt het bestelde product van de consument, exclusief verzendkosten van het het geretourneerde product. onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De ondernemer wacht met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
4. De kosten van de retourzending zijn voor de consument.
 
Levering producten (geen geboortekaartjes)
Na bestelling ontvangt u een bevestiging van uw bestelling. Na ontvangst van de betaling ontvangt u hiervan een bericht en dan zal de bestelling zo spoedig mogelijk, binnen enkele dagen tot maximaal een week (vijf werkdagen), mits op voorraad, verstuurd worden. De bestelling wordt verzonden met TNT post. Beschadigde pakketten dienen nooit geaccepteerd te worden van POST.NL. Ogeltje is verantwoordelijk voor pakketen tot het product bij de klant is.

Het herroepingsrecht geldt voor bestellingen van producten in de webshop, niet voor het bestellen van
geboortekaartjes via de mail (bestellen van geboortekaartjes gebeurd ook niet vie de webshop, maar persoonlijk via de mail na het bestellen van proefkaartjes/voorbeeldkaartjes en de enveloppen).
 

Betaling webshop bestellingen:

De betaling van uw webshop bestelling dient vooraf te gebeuren.

 

---------------------------------------------------------------------------------------


 
Onze gegevens
 
Gein Konijn
(Gein Konijn is onderdeel van Ogeltje)
 
Karen Wullings
Kuijerdamseweg 66
4322 NM  Scharendijke
Tel.: 06-54 62 53 59
 
BTW 1739.27610.B01
Rabobank 1226 68 979
IBAN NL 75RABO 0122668979
KvK 24397353
 
info@kunststudio.nl
www.kunststudio.nl

 

© 2012 - 2024 Gein Konijn | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel